รายการ
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เอ็กเซ็คคิวทีฟ คอนซัลแตนท์ส จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.มาสเทอรี่ ทาสก์ จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.ชุนเทียน จำกัด]
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.อัลเลน แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด]
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [ห้างหุ้นส่วนจำกัดจัดหางาน เอ.อี.ซี.บางกอก]
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.สีลม แอนด์ คอนเซ้าติ้ง จำกัด]
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.ท็อปเทียร์ ไอที จำกัด]
เพิกถอนใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.อาร์.วี.ที.ซัพพลาย จำกัด]
พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ [บจง.เอพี โกลบอล จำกัด]
พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.ชุนเทียน จำกัด]
พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.โอเอส (ประเทศไทย) จำกัด]
พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ [บจง.เอ็น.ที.เค บิสซิเนส จำกัด]
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.ซากาส คอนซัลติ้ง จำกัด]
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.เอ็ม วี แอล ซี จำกัด]
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.เอสเอ็มแอล แอนด์ พี จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [สำนักงานจัดหางาน กนกวรรณ ธุรกิจ]
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [สำนักงานจัดหางาน เชอรี่บริการ]
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.แอคเคาน์ติ้ง โปรเฟสชั่นแนลส์ จำกัด]
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.เพรดิก้า จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.โอลิเวอร์ เจมส์ แอสโซซิเอทส์ (ประเทศไทย) จำกัด]
 1 2 3 >