ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน ค้นหา

 รายการ
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บริษัทจัดหางาน เอฟเจเค คอนซัลแต้นส์ (ประเทศไทย) จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บริษัทจัดหางาน นิว จ๊อบ จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บริษัทจัดหางาน ดิจิทัล เวอร์คฟอร์ซ จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ [บริษัทจัดหางาน คุโระคิ (ประเทศไทย) จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ [บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ทำงานดี จำกัด]
คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 37/2565 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ (บริษัทจัดหางาน บิลเดอร์ส จำกัด)
ยกเลิก ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ [บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ สุมน วีซ่า จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ [บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เอ็นพี.สยาม จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ [บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ กรุ๊ป ออฟ เลเบอร์ จำกัด]
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [สำนักงานจัดหางาน ไทยมั่นคงธุรกิจ]
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [สำนักงานจัดหางาน เอ็นเอ็มอาร์ รีครูทเมนต์]
คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 36/2565 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ (บริษัทจัดหางาน มาลินโด จำกัด)
คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 35/2565 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ (บริษัทจัดหางาน ทอม ซอเรนเซ่น (ไทยแลนด์) จำกัด
คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 34/2565 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ (บริษัทจัดหางาน ซีพีดับบลิว อาร์ติซาน จำกัด)
คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 33/2565 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ (สำนักงานจัดหางาน มานา เวิร์คฟอร์ส)
คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 32/2565 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ (บริษัทจัดหางาน เอ็มควอลิตี้ (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด)
คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 31/2565 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ (บริษัทจัดหางาน มายน์ โฮม เซอร์วิส จำกัด)
คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 30/2565 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ (บริษัทจัดหางาน เจเอฟอาร์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด)
คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 29/2565 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ (บริษัทจัดหางาน โรสวูดส์ โกลบอล จำกัด)
คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 28/2565 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ (บริษัทจัดหางาน เอเซนเชีย ทีแอล จำกัด)
 1 2 3 >  Last ›