ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน ค้นหา

 รายการ
คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 24/2565 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ (บริษัทจัดหางาน ทาเลนท์มายด์ (ประเทศไทย) จำกัด)
คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 23/2565 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ (บริษัทจัดหางาน เอสพีที โปรเฟสชั่นแนล จำกัด)
คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 22/2565 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ (บริษัทจัดหางาน แอคเคาน์ติ้ง ฮับ จำกัด) จำกัด)
คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 21/2565 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ (บริษัทจัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด)
คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 20/2565 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ (บริษัทจัดหางาน เอ็กซ์พีเดียนท์ จำกัด)
คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 19/2565 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ (บริษัทจัดหางาน อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลติ้ง แมนเนจเม้นต์ จำกัด)
คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 18/2565 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ (บริษัทจัดหางาน ที ดับบลิว (เอ็มโอยู) จำกัด)
คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 17/2565 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ (บริษัทจัดหางาน ไรท์ คอมพานี จำกัด)
คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 16/2565 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ (บริษัทจัดหางาน อิลิท จ๊อบ จำกัด)
คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 15/2565 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ (บริษัทจัดหางาน จิรสิน ไท จำกัด)
คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 14/2565 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ (บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน แอนด์ มิไรส์ จำกัด)
คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 13/2565 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ (บริษัทจัดหางาน เอฟเจเค คอนซัลแต้นส์ (ประเทศไทย) จำกัด)
คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 12/2565 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ (บริษัทจัดหางาน เก็ทลิงส์ จำกัด)
คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 11/2565 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ (บริษัทจัดหางาน ซี-คลิ๊ก จำกัด)
คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 10/2565 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ (บริษัทจัดหางาน สเกาท์ เอาท์ จำกัด)
คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 9/2565 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ (บริษัทจัดหางาน 40 อาวเออร์ส (ประเทศไทย) จำกัด)
คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 8/2565 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ (บริษัทจัดหางาน โก เอเชีย คอนซัลติ้ง จำกัด)
คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 7/2565 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ (บริษัทจัดหางาน แอตตา คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด)
คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 6/2565 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ (บริษัทจัดหางาน ทีซีเอฟ เมเนจเม้นท์ จำกัด)
คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 5/2565 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ (บริษัทจัดหางาน เอไอ โปรเฟสชั่นแนล จำกัด)
 < 1 2 3 4 >  Last ›