ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน ค้นหา

 รายการ
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.ซีเอฟบี คอนซัลติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด]
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.ออกเทค จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ [บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ น้อมเกล้า เลเบอร์กรุ๊ป จำกัด]
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.มีตังค์ เอ้าท์ซอร์สซิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.ซี-คลิ๊ก จำกัด]
คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 1/2564 เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ บริษัทจัดหางานเวิร์ล พาวเวอร์ เซอร์วิส จำกัด
ยกเลิก ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ [บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เอ เค เลเบอร์ พาวเวอร์ จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.บิลเลี่ยน จ๊อบส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ [บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ มหากาญจน์ บิสซิเนส จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.ไฮร์ ไรท์ คอนซัลติ้ง จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.ซินนีสิส โซลูชันส์ จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ [บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ไออาร์อาร์ สตรอง เวิร์คเกอร์ จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ [บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ 8 ทิศกู้ดเพาเวอร์ จำกัด]
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [สำนักงานจัดหางาน ส.รุ่งเรือง เซอร์วิส]
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.โคแอดวานเทจ แอคเคาน์ติ้ง จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ [บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ท้อป เลเบอร์ จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.ฮิวแมน แคปปิตอล กรุ๊ป เอ็กเซคคิวทิฟ เซิร์ช จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.สปริง โปรเฟสชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด]
ขอให้จัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับการจัดหางานประจำเดือน (จัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานเป็นคนประจำเรือ)
ขอให้จัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับการจัดหางานประจำเดือน (จัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ)
 < 1 2 3 4 >  Last ›