ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน ค้นหา

 รายการ
คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 33/2565 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ (สำนักงานจัดหางาน มานา เวิร์คฟอร์ส)
คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 32/2565 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ (บริษัทจัดหางาน เอ็มควอลิตี้ (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด)
คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 31/2565 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ (บริษัทจัดหางาน มายน์ โฮม เซอร์วิส จำกัด)
คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 30/2565 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ (บริษัทจัดหางาน เจเอฟอาร์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด)
คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 29/2565 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ (บริษัทจัดหางาน โรสวูดส์ โกลบอล จำกัด)
คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 28/2565 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ (บริษัทจัดหางาน เอเซนเชีย ทีแอล จำกัด)
คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 27/2565 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ (บริษัทจัดหางาน เบสท์ แคร์ โปรเฟสชั่นแนล จำกัด)
คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 26/2565 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ (บริษัทจัดหางาน โอเพ่นบุ๊คทีชเชอร์ จำกัด)
คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 25/2565 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ (บริษัทจัดหางาน เอ.เอ.เอ แอดวานซ์ พลัส จำกัด)
คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 24/2565 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ (บริษัทจัดหางาน ทาเลนท์มายด์ (ประเทศไทย) จำกัด)
คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 23/2565 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ (บริษัทจัดหางาน เอสพีที โปรเฟสชั่นแนล จำกัด)
คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 22/2565 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ (บริษัทจัดหางาน แอคเคาน์ติ้ง ฮับ จำกัด) จำกัด)
คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 21/2565 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ (บริษัทจัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด)
คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 20/2565 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ (บริษัทจัดหางาน เอ็กซ์พีเดียนท์ จำกัด)
คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 19/2565 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ (บริษัทจัดหางาน อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลติ้ง แมนเนจเม้นต์ จำกัด)
คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 18/2565 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ (บริษัทจัดหางาน ที ดับบลิว (เอ็มโอยู) จำกัด)
คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 17/2565 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ (บริษัทจัดหางาน ไรท์ คอมพานี จำกัด)
คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 16/2565 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ (บริษัทจัดหางาน อิลิท จ๊อบ จำกัด)
คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 15/2565 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ (บริษัทจัดหางาน จิรสิน ไท จำกัด)
คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 14/2565 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ (บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน แอนด์ มิไรส์ จำกัด)
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›