รายการ
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.เวิร์คทาเลนท์ จำกัด]
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.เอฟ ซี จำกัด]
คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 8/2562 เรื่อง สั่งให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 [บริษัทจัดหางาน ทาลันตัน เอชอาร์ คอนซัลติ้ง จำกัด]
คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 7/2562 พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บริษัทจัดหางาน ออพติมาเสิร์ช จำกัด]
คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 6/2562 พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บริษัทจัดหางาน 89 (ประเทศไทย) จำกัด]
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ 2/2562 พักใช้ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงาน [บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ สยามเอ็ม ทู เอ็ม เซอร์วิส จำกัด]
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ 1/2562 พักใช้ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงาน [บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ซีบีเอส เวิลด์ จำกัด]
ยกเลิกการดำเนินการคัดเลือกให้บริการจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินให้แก่คนหางาน เพื่อเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานแห่งชาติ (Employment Permit System: EPS)
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.ดีสตาฟ จำกัด]
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.ไซโย จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.คิว เอส ไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.ไทยเวิร์คอินเตอร์ จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.โปรโค โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.เฮอริเทจ อินเตอร์เนชั่นแนล ฮอสพิทอลลิที จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.เออาร์อาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.ฮิวแมน ไอเสิร์ช จำกัด]
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.บีโฟร์ เนชั่นนัลลิตี้ เวอริฟายด์ จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.เฮลสเตอร์ จำกัด]
เพิกถอนใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ [บจง.เบสท์ เพอร์เฟคท์ จำกัด]
พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.นาซ่า ลาดพร้าว 48 จำกัด]
‹ First  < 2 3 4 5 6 >  Last ›