ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน ค้นหา

 รายการ
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.ไฮร์ ไรท์ คอนซัลติ้ง จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.ซินนีสิส โซลูชันส์ จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ [บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ไออาร์อาร์ สตรอง เวิร์คเกอร์ จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ [บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ 8 ทิศกู้ดเพาเวอร์ จำกัด]
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [สำนักงานจัดหางาน ส.รุ่งเรือง เซอร์วิส]
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.โคแอดวานเทจ แอคเคาน์ติ้ง จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ [บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ท้อป เลเบอร์ จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.ฮิวแมน แคปปิตอล กรุ๊ป เอ็กเซคคิวทิฟ เซิร์ช จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.สปริง โปรเฟสชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด]
ขอให้จัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับการจัดหางานประจำเดือน (จัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานเป็นคนประจำเรือ)
ขอให้จัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับการจัดหางานประจำเดือน (จัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ)
ขอให้จัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับการจัดหางานประจำเดือน (จัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ)
ยกเลิก ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ [บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ วินพาวเวอร์เอ็นนิจี จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [สำนักงานจัดหางาน ไทย จ๊อบ โปร]
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.ท็อป เสิร์ช จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.เอคโคอาส (ประเทศไทย) จำกัด]
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.ฮิวริสติก จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.เอ็มบีเอสที แอนด์ เอสเค วายอาร์ จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.ไอเดียบอย จำกัด]
‹ First  < 5 6 7