วันที่ประกาศ หัวเรื่อง วันที่สิ้นสุดฟังคำวิจารณ์
16-09-2016 ร่าง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 7 คัน 23-09-2016
10-09-2015 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) (ครั้งที่ 2) โครงการจัดซื้อรถยนต์ราชการ จำนวน 2 คัน ของกรมการจัดหางาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2558 -
10-09-2015 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา งานก่อสร้างอาคารสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง -
10-09-2015 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานระบบสารสนเทศแรงงานต่างด้าว และโครงการจัดหาเครื่องพิมพ์ทดแทนเครื่องที่เสื่อมสภาพการใช้งาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) -
10-09-2015 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานระบบสารสนเทศแรงงานต่างด้าว และโครงการจัดหาเครื่องพิมพ์ทดแทนเครื่องที่เสื่อมสภาพการใช้งาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 -
10-09-2015 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบอาคารสำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ -
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 6 รายการของกรมการจัดหางาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -
- ประกวดราคาจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบโปรแกรมสำเร็จรูปและฐานข้อมูล ปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) -
- ปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบโปรแกรมสำเร็จรูปและฐานข้อมูล ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ -
‹ First  < 2 3 4