ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
16-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาศึกษาการจ้างเหมาเอกชนผลิตใบอนุญาตทำงานและให้บริการรับคำขอการอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (Outsourcing Service)ครั้งที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
16-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี วิคเตอร์ จำกัด
16-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสินเจริญ
16-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.สมาร์ท ซัพพลาย
16-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จำกัด
16-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญรวมอุปกรณ์
16-09-2021 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.สมาร์ท ซัพพลาย
16-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะประชุม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายใหญ่ พรรนิกร
16-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี วิคเตอร์ จำกัด
16-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสินเจริญ
16-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ รวมอุปกรณ์
16-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีทวินพลัส จำกัด
16-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.สมาร์ท ซัพพลาย
15-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี วิคเตอร์ จำกัด
15-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญรวมอุปกรณ์
14-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมทั้่วไป จำนวน 1 งาน โดยเฉพาะเจาะจง ร้านวิชัยการช่าง
14-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ชว 5624 กรุงเทพมหานคร และรถยนต์หมายเลขทะเบียน ญล 7454 กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอู่เปี๊ยกยนต์
14-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมและบำุรงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮฐ 6347 และรถยนต์หมายเลขทะเบียน ชฟ 4969 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ก.เจริญการยาง จำกัด
14-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำชาย-หญิง บริเวณชั้น 14 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทูแอดวานซ์ จำกัด
14-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ศก 4954 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ก.เจริญการยาง จำกัด
 1 2 3 >  Last ›