ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
19-01-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปริ๊นเตอร์) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
19-01-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบท่อน้ำห้องน้ำเลขานุการกรม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวิชัยการช่าง
18-01-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึก Ricoh จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
18-01-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญร่วมอุปกรณ์
17-01-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.สมาร์ท ซัพพลาย
17-01-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี. สมาร์ท ซัพพลาย
17-01-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 46 อัน โดยวิธิเฉพาะเจาะจง ร้านวิชัยการช่าง
17-01-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 1 อัน โดยวิธิเฉพาะเจาะจง ร้านวิชัยการช่าง
17-01-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 13 อัน โดยวิธิเฉพาะเจาะจง ร้านไอเดียพลัส
13-01-2022 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ทดแทน เครื่องที่เสื่อมสภาพการใช้งาน ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บริษัท ทีซีเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด
12-01-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว โดยวิธิเฉพาะเจาะจง บริษัท ฑิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด
11-01-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบใบอนุญาตทำงานที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์และใบอนุญาตทำงานที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (แบบ ตท.39) เล่มสีน้ำเงิน จำนวน 380,000 เล่ม และเล่มสีส้ม 20,000 เล่ม รวมจำนวน 400,000 เล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บริษัท วังสน อิมเมจ จำกัด
10-01-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปริ๊นเตอร์และเครื่องกดบัตรคิว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอารีมา 24 สเตชั่นเนอร์รี่
10-01-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเก็บย้ายและติดตั้งระบบสายไฟ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวิชัยการช่าง
06-01-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปริ๊นเตอร์) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอารีมา 24 สเตชั่นเนอร์รี่
05-01-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บริษัท วีพี แอดวานซ์ จำกัด
30-12-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศระยะที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บริษัท วีพีแอดวานซ์ จำกัด
30-12-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปริ๊นเตอร์) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอารีมา 24 สเตชั่นเนอร์รี่
28-12-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องอบรมคนหางานก่อนเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ ชั้น 11 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี ไซแนป เทคโนโลยี จำกัด
28-12-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอารีมา 24 สเตชั่นเนอร์รี่
 1 2 3 >  Last ›