ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
30-03-2023 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านเอกสารและบันทึกข้อมูลด้านการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวชฎาภา ดีวงษา
30-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด
30-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกรมการจัดหางาน ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
29-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรคลีน เซฟตี้
29-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กู๊ด แอดส์ จำกัด
28-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารเพื่อเป็นที่ทำการของสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สิริพัฒนทรัพย์ โฮเทลส์ กรุงเทพ จำกัด
28-03-2023 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสินเจริญ
28-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มีเดีย อีเอฟเอฟ จำกัด
24-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล (TIC) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บริษัท วีพี แอดวานซ์ จำกัด
24-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารเพื่อเป็นที่ทำการของสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางเบญจมาศ เตชะบูรณะ
24-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารเพื่อเป็นที่ทำการของสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทคูณ ยูเนี่ยน จำกัด
24-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารเพื่อเป็นที่ทำการของสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซันเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
24-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน (ปรับปรับอากาศ) บริเวณชั้น 10 ชั้น 12 และชั้น14 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแฟมิลี่ แอร์ เซอร์วิส
23-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานพร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีซีเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด
23-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสถานที่จัดเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ อุดมพรสิน
22-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเพื่อบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหารและติดตามงบประมาณและระบบทะเบียนรับส่งหนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โทแพซเทค จำกัด
22-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเลขานุการกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายวีระ จันทน์หอม
22-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการจัดหางานเพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงานให้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บริษัท เด็พธเฟิร์สท จำกัด
22-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดห้องสำหรับพนักงานขับรถยนต์ที่ใช้เป็นที่ทำการและห้องน้ำชั้น 3 กรมการจัดหางาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวชูศรี ทองดี
22-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมทอน้ำดีภายในช่องชาร์ป ชั้น 13 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวิชัยการช่าง
 1 2 3 >  Last ›