ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
05-07-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 10 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวิชัยการช่าง
05-07-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 17 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสินเจริญ
01-07-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนพาณิชย์
30-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธิเฉพาะเจาะจง บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด
30-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการสัญญาณโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด
29-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวิชัยการช่าง
29-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารอาคารกรมการจัดหางาน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ออริจินัล เซอร์วิส อีวีเวเตอร์ จำกัด
29-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ และระบบต่างๆ (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโกลด์แฮนด์
29-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
29-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานพร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีซีเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด
28-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
28-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วีพี แอดวานซ์ จำกัด
24-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารเพื่อเป็นที่ทำการของสำนักจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เสียงสมบูรณ์ จำกัด
24-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านเอกสารและบันทึกข้อมูลด้านการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวชฎาภา ดีวงษา
24-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทูเกทเตอร์ ครีเอชั่น จำกัด
24-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ณ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรคลีน เซฟตี้
24-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางวาสนา คำสียา และนางสาวสุภาพ คำรอด
24-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนพาณิชย์
24-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารเพื่อเป็นที่ทำการของสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส บีที สตาร์ จำกัด
24-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารเพื่อเป็นที่ทำการของสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางเบญจมาศ เตชะบูรณะ
 1 2 3 >  Last ›