ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
10-08-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำนาฬิกาตราสัญลักษณ์กระทรวงแรงงาน พร้อมแผ่นป้ายจารึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรมธนารักษ์
07-08-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสินเจริญ
07-08-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องโทรสารและเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอารีมา 24 สเตชั่นเนอร์รี่
06-08-2020 ประกาศผู้ชนะกาเรสนอราคาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 6กต 7576 กรุงเทพมหานคร บริษัท ดีดีคาร์เซอร์วิส จำกัด
06-08-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวิชัยการช่าง
06-08-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ตู้ไฟฟ้า (ห้องควบคุมไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวิชัยการช่าง
06-08-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮค 1530 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีดีคาร์เซอร์วิส จำกัด
06-08-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บีเคเค อิงค์เจ็ท จำกัด (สำนักงานใหญ่)
05-08-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบแก้วน้ำพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสินเจริญ
05-08-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุรูปแบบพูดข่าวประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กู๊ด แอดส์ จำกัด
05-08-2020 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบสายแลนและไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวิชัยการช่าง
05-08-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบเสื้อกั๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสินเจริญ
05-08-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.สมาร์ท ซัพพลาย
05-08-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดผ้าคลุมเก้าอี้ห้องอบรมคนหางาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจลิน เพียรพา
04-08-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี วิคเตอร์ จำกัด
04-08-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสินเจริญ
04-08-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี วิคเตอร์ จำกัด
04-08-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.สมาร์ท ซัพพลาย
04-08-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี วิคเตอร์ จำกัด
04-08-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี วิคเตอร์ จำกัด
 1 2 3 >  Last ›