ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
16-11-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสายต่อเครื่องเรียกบัตรคิว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวิชัยการช่าง
13-11-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 จำนวน 15 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 15 อัตรา
13-11-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
13-11-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 12 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวิชัยการช่าง
13-11-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 6 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านไอเดียพลัส
13-11-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านไอเดียพลัส
12-11-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปริ้นเตอร์และเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า) จำนวน 2 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอารีมา 24 สเตชั่นเนอร์รี่
12-11-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมห้องน้ำชาย - หญิง ชั้น 11 กรมการจัดหางาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวิชัยการช่าง
12-11-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อ จำนวน 1 ป้ายและตรายาง จำนวน 5 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านไอเดียพลัส
12-11-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 8 อัน และป้ายชื่อจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวิชัยการช่าง
12-11-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 4 อัน และป้ายชื่อ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวิชัยการช่าง
11-11-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 45 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี. สมาร์ท ซัพพลาย
11-11-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายวิทยา มเหยงค์
10-11-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องปรับอากาศ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไนซ์อินเตอร์ ซัพพลาย
10-11-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ รวมอุปกรณ์
10-11-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี วิคเตอร์ จำกัด
10-11-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี วิคเตอร์ จำกัด
10-11-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวิชัยการช่าง
09-11-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฮว 2353 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอู่เปี๊ยกยนต์
06-11-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.สมาร์ท ซัพพลาย
 < 1 2 3 4 >  Last ›