ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
21-07-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด
20-07-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศและติดตั้งช่อ Service รีเทิร์นเครื่องปรับอากาศห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวิชัยการช่าง
20-07-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.สมาร์ท ซัพพลาย
19-07-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ รูปแบบสื่อโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มีเดีย อีเอฟเอฟ จำกัด
18-07-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากั้นผนังห้องทำงานโดยใช้โครงอลูมิเนียม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ มากวิจิตร์
18-07-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและปรับภูมิทัศน์สำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวิชัยการช่าง
11-07-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบใบอนุญาตทำงานที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (แบบ บต.39) เล่มสีน้ำเงินจำนวน 380,000 เล่ม และเล่มสีส้มจำนวน 20,000 เล่ม รวมจำนวน 400,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศุนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
11-07-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินสายไฟ สายเครือข่าย (LAN) และสายโทรศัพท์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีแมกซ์ วิศวกรรม
11-07-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมห้องรองอธิบดี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ มากวิจิตร์
11-07-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแฟมิลี่ แอร์ เซอร์วิส
11-07-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีซี น้ำดื่มสยาม จำกัด
07-07-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบพาราโบลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิลเลี่ยน พลัส คอมมูนิเคชั่น
05-07-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 10 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวิชัยการช่าง
05-07-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 17 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสินเจริญ
01-07-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนพาณิชย์
30-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกรมการจัดหางาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
30-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธิเฉพาะเจาะจง บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด
30-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการสัญญาณโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด
29-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและแก้ไขซ่อมแซมปรับปรุงระบบกรมการจัดหางานในประเทศผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เด็พธเฟิร์สท จำกัด
29-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการส่งเสริมการมีงานทำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เด็พธเฟิร์สท จำกัด
 < 1 2 3 4 >  Last ›