ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
29-09-2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขนย้ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แฮปปี้ เดลิเวอรี่ จำกัด
29-09-2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน โครงการส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัฒนา สุขสถิตย์
29-09-2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน โครงการส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะเจาะจง นายพงศกร ขัติปัญญา
29-09-2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน โครงการส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะเจาะจง นายชวลิต ฉัตรไพบูลย์วัฒน์
29-09-2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน โครงการส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐรัตน์ ดวงเนตร
29-09-2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน โครงการส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะเจาะจง นางสาวหัสยา ลักษณายน
29-09-2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน โครงการส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะเจาะจง นายสินสุวรรณ เชษฐา
29-09-2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน โครงการส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะเจาะจง นางสาวชลนิชา จันทะคุณ
29-09-2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน โครงการส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะเจาะจง นางสาวพิกุลทอง นันท์บุญ
29-09-2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน โครงการส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะเจาะจง นางสาวปวีณา ลาสาดทอง
29-09-2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน โครงการส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะเจาะจง นายปรเมศวร์ มุตตามระ
29-09-2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน โครงการส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะเจาะจง นางสาวกัลยา ปันเป็ง
29-09-2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน โครงการสร้างโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางศิริพร อิ่มทั่ว
29-09-2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของกรมการจัดหางาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพัชราวัลย์ ฤทธิ์ชัย
29-09-2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของกรมการจัดหางาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายกฤตภพ ยังส้มป่อย
28-09-2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบศูนย์ทะเบียนคนหางานเพื่อคนทำงานไปทำงานต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วีพีแอดวานซ์ จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต)
27-09-2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกรมการจัดหางาน ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
25-09-2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฉลิมชัยการท่องเท่ี่ยว (ให้บริการ)
20-09-2017 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายและตำแต่งสถานที่ ร้านสินเจริญ (ขายส่ง,-ขายปลีก)
20-09-2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติบัติงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ ณ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจริยา ปิ่นสุภา
‹ First  < 230 231 232 233 234 >