ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
29-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวิชัยการช่าง
29-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารอาคารกรมการจัดหางาน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ออริจินัล เซอร์วิส อีวีเวเตอร์ จำกัด
29-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ และระบบต่างๆ (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโกลด์แฮนด์
29-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
29-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานพร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีซีเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด
28-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
28-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วีพี แอดวานซ์ จำกัด
24-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารเพื่อเป็นที่ทำการของสำนักจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เสียงสมบูรณ์ จำกัด
24-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านเอกสารและบันทึกข้อมูลด้านการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวชฎาภา ดีวงษา
24-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทูเกทเตอร์ ครีเอชั่น จำกัด
24-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ณ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรคลีน เซฟตี้
24-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางวาสนา คำสียา และนางสาวสุภาพ คำรอด
24-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนพาณิชย์
24-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารเพื่อเป็นที่ทำการของสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส บีที สตาร์ จำกัด
24-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารเพื่อเป็นที่ทำการของสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางเบญจมาศ เตชะบูรณะ
24-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารเพื่อเป็นที่ทำการของสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์ เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
24-06-2022 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเลขานุการกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายวีระ จันทร์หอม
24-06-2022 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 6 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเลขานุการกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฑิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด
24-06-2022 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดห้องสำหรับพนักงานขัยรถยนต์ที่มช้เป็นที่ทำการและห้องน้ำชั้น 3 กรมการจัดหางาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางขวัญจิตร พรหมอนุรักษ์
23-06-2022 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานด้านการให้บริการทางโทรศัพท์ในศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ สายด่วน 1694 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางอัศนีย์ เอี่ยมโอษฐ์
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›