ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
05-11-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ (แผงควบคุมเสียง) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธิ์ ฤกษ์เกษี
05-11-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ รวมอุปกรณ์
05-11-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ตามกิจกรรมประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน โดยวิธีคัดเลือก บริษัท ยู-ด็อกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
04-11-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮล 4278 กรุงเทพมหานคร ร้านอู่เปี๊ยกยนต์
03-11-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 6 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านไอเดียพลัส
03-11-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเต้ารับปลั๊กไฟและติดตั้งไฟส่องสว่าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวิชัยการช่าง
03-11-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อและบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ศูนย์ข้อมูลเฉพาะกิจ Co-Payment จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านไอเดียพลัส
03-11-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวิชัยการช่าง
02-11-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายหมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 2 เลขหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวิชัยการช่าง
02-11-2020 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดถังเก็บน้ำและตัดต่อเชื่อมท่อน้ำเข้าออก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวิชัยการช่าง
02-11-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮฮ 1117 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีดีคาร์เซอร์วิส จำกัด
30-10-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือวารสารรายสัปดาห์ รายปักษ์ และรายเดือน จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้ในราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (๒๕๒๕) จำกัด
30-10-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน รายสัปดาห์ จำนวน 11 ฉบับ เพื่อใช้ในราชการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (๒๕๒๕) จำกัด
30-10-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 9 ฉบับ เพื่อใช้ในราชการสำนักงานเลขานุการกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (๒๕๒๕) จำกัด
30-10-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในราชการสำนักงานเลขานุการกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด
30-10-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ รวมอุปกรณ์
28-10-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเชียน บลูพริ้นท์
28-10-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ รวมอุปกรณ์
28-10-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ รวมอุปกรณ์
27-10-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 12 ฉบับเพื่อใช้ในราชการกลุ่มประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (๒๕๒๕) จำกัด
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›