ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
24-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล (TIC) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บริษัท วีพี แอดวานซ์ จำกัด
24-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารเพื่อเป็นที่ทำการของสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางเบญจมาศ เตชะบูรณะ
24-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารเพื่อเป็นที่ทำการของสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทคูณ ยูเนี่ยน จำกัด
24-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารเพื่อเป็นที่ทำการของสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซันเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
24-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน (ปรับปรับอากาศ) บริเวณชั้น 10 ชั้น 12 และชั้น14 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแฟมิลี่ แอร์ เซอร์วิส
23-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานพร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีซีเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด
23-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสถานที่จัดเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ อุดมพรสิน
22-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเพื่อบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหารและติดตามงบประมาณและระบบทะเบียนรับส่งหนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โทแพซเทค จำกัด
22-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเลขานุการกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายวีระ จันทน์หอม
22-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการจัดหางานเพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงานให้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บริษัท เด็พธเฟิร์สท จำกัด
22-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดห้องสำหรับพนักงานขับรถยนต์ที่ใช้เป็นที่ทำการและห้องน้ำชั้น 3 กรมการจัดหางาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวชูศรี ทองดี
22-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมทอน้ำดีภายในช่องชาร์ป ชั้น 13 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวิชัยการช่าง
22-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏบัติงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของกรมการจัดหางาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายอิทธิพัทธ์ ลักษณานุรัตน์ , นายอรรคพงษ์ โกศลวิริยะกิจ , นางสาวมณีรัตน์ เครือสายใจ , นางสาวมาลินี ไวกสิกร ,นางสาวณณิฌา ปะนามะ
22-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบแผ่นพับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวิรัตน์ อินเตอร์เทรด
21-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) บริเวณชั้น 11 และห้องควบคุมไฟฟ้า ชั้น 1จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแฟมิลี่ แอร์ เซอร์วิส
21-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารเพื่อเป็นที่ทำการของสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส บีที สตาร์ จำกัด
20-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง นางวาสนา คำสียา และ นางสาวสุภาพ คำรอด
20-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ๊นเตอร์) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอารีมา 24 สเตชั่นเนอร์รี่
20-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ห้องน้ำหญิงและท่อน้ำฝ้าเพดาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวิชัยการช่าง
17-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารเพื่อเป็นที่ทำการของสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทสรรพสินค้า ตั้งฮั่วเส็ง จำกัด
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›