สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง
03-09-2020 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563
07-08-2020 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563
08-07-2020 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563
09-06-2020 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563
14-05-2020 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563
23-04-2020 สรุปผลการจัดซื้อจัดจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563
23-04-2020 สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
30-03-2020 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
05-02-2020 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563
14-01-2020 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562
14-01-2020 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
27-11-2019 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562
04-10-2019 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562
04-10-2019 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2562
23-08-2019 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2562
18-07-2019 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2562
05-06-2019 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562
05-06-2019 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562
05-06-2019 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
05-06-2019 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562
 1 2 >