สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง
01-09-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564
05-08-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2564
12-07-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2564
12-07-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564
06-05-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564
07-04-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564
07-04-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
08-02-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564
15-01-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563
03-12-2020 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
04-11-2020 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563
07-10-2020 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2563
03-09-2020 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563
07-08-2020 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563
08-07-2020 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563
09-06-2020 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563
14-05-2020 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563
23-04-2020 สรุปผลการจัดซื้อจัดจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563
23-04-2020 สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
30-03-2020 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 1 2 >