สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง
01-07-2022 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2565
02-06-2022 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2565
03-05-2022 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2565
07-04-2022 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565
31-03-2022 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
02-02-2022 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565
18-01-2022 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
02-12-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
18-11-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564
10-11-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564
11-10-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2564
05-08-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2564
12-07-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2564
12-07-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564
06-05-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564
07-04-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564
07-04-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
08-02-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564
15-01-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563
03-12-2020 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
 1 2 3 >