ติดต่อขอรับใบอนุญาตทำงาน

 

         หนังสือสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว ที่ รง 0316/29528 ลงวันที่ 24 เมษายน 2561 เรื่อง ติดต่อขอรับใบอนุญาตทำงาน   ดาวน์โหลดที่นี่

          โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อเพื่อขอรับใบอนุญาตทำงานได้ดังนี้