รองอธิบดีกรมการจัดหางานประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯ

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางานประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)

วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายอรเทพ อินทรสกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน 

ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากยูทูบเบอร์ชื่อดัง นายธนวัฒน์ ชาวสมุทร หรือโกบอย  จากช่อง “โกบอยครัช” ในการเป็นที่ปรึกษาเพื่อผลิตและเผยแพร่ข้อมูลการประกอบอาชีพที่น่าสนใจ ที่สามารถสร้างรายได้เสริม หรือเป็นรายได้หลักให้แก่ประชาชน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)