รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางานให้โอวาทแก่คนงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานไต้หวัน

 

วันที่  5 พฤษภาคม 2564  เวลา  10.00 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน  พบปะให้กำลังใจพร้อมให้โอวาทแก่คนงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานไต้หวัน จำนวน 85 คน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (zoom) ณ ห้องประชุมตรีเทพ 2 ชั้น 14 กรมการจัดหางาน โดยมีผู้บริหารกรมการจัดหางาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย