รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมให้การต้อนรับกลุ่มผู้แทนนายจ้างฯ

 

รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมให้การต้อนรับกลุ่มผู้แทนนายจ้าง สถานประกอบการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายไพโรจน์ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้บริหารกรมการจัดหางาน  ให้การต้อนรับกลุ่มผู้แทนนายจ้าง สถานประกอบการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI)  ในโอกาสเข้าพบเพื่อขอบคุณกระทรวงแรงงาน กรณีการแก้ไขปัญหา โดยการอำนวยความสะดวกในการให้บริการในการขอรับใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าวได้ที่จุดให้บริการชั่วคราว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ชั้น 2 เนื่องจากศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ซึ่งตั้งอยู่ที่ อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 18 มีความจำเป็นต้องงดให้บริการชั่วคราว 14 วัน ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน