อธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบอาหารกล่องให้แก่คนงานในแคมป์ก่อสร้าง

 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบอาหารกล่องให้แก่คนงานในแคมป์ที่ถูกสั่งปิดตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19  ณ  บริเวณแคมป์คนงานก่อสร้าง บริษัทเอ็นเนอร์ยี่ ช้อย โฮลดิ้ง จำกัด เลขที่ 99/100 ถนนแจ้งวัฒนะ 12 แยก 4-7-4-1-4 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ของสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9  โดยมีผู้บริหารกรมการจัดหางาน  พร้อมด้วยนายสาวิทย์ แก้วหวาน เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ร่วมตรวจเยี่ยมและมอบอาหารในครั้งนี้ด้วย