สัมมนา “ให้กลไกตลาดทุนเกื้อหนุนผู้พิการสร้างงานสร้างอาชีพ”

 

วันที่ 21  กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสมชาย มรกตศรีวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และเป็นวิทยากรเสวนา เรื่อง “กฎหมายและสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง”  ในงานการสัมมนาออนไลน์  หัวข้อ “ให้กลไกตลาดทุนเกื้อหนุนผู้พิการสร้างงานสร้างอาชีพ”  ณ ห้องประชุมตรีเทพ 2 ชั้น 14 กรมการจัดหางาน โดยมี ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน  เป็นประธานในพิธี