อธิบดี กกจ. เป็นประธานการประชุมกรมการจัดหางานครั้งที่ 7/2564 ผ่านระบบ Video Conference

 

วันที่ 19 ตุลาคม  2564 เวลา 09.30 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน  เป็นประธานการประชุมกรมการจัดหางาน  ครั้งที่ 7/2564  ผ่านระบบ Video Conference  ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน  โดยมี นายสมชาย มรกตศรีวรรณ  นายอรเทพ อินทรสกุล  นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์  รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการจัดหางาน  และผู้บริหารส่วนภูมิภาค ร่วมประชุม