รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมประชุมกำหนดท่าทีของฝ่ายไทย ในโครงการวีซ่าแรงงานเกษตรประเทศออสเตรเลีย

 

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมประชุมกำหนดท่าทีของฝ่ายไทย ในโครงการวีซ่าแรงงานเกษตรประเทศออสเตรเลีย กับกรมการกงสุล พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ชั้น 10 อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ผ่านระบบ VDO Conference