รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ให้สัมภาษณ์ รายการเจาะข่าวเช้านี้

 

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 20.00 น. นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ให้สัมภาษณ์สื่อทางโทรศัพท์ รายการเจาะข่าวเช้านี้ ออกอากาศทางออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz. ในประเด็น  “แนวทางและวิธีปฏิบัติในการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในกิจการต่างๆ “ ณ ห้องทำงานชั้น 9 กรมการจัดหางาน 

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวกำหนดออกอากาศในวันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 07.35-08.00 น. ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz. และรับฟังผ่านทางเว็บไซต์www.curadio.chula.ac.th