สื่อประชาสัมพันธ์แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563