ประเด็น อดีตแรงงานไทยในแอฟริกาใต้ ร้องได้ค่าจ้างไม่ครบ


วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.30 - 14.50 น. นายเชิดศักดิ์ วิสุทธิกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ให้สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ในรายการ " สถานีประชาชน " ประเด็น " อดีตแรงงานไทยในแอฟริกาใต้ ร้องได้ค่าจ้างไม่ครบ " ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS