รมว.สุชาติ โชว์ครม. โครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการปี 65 ทะลุเป้า 149%


<iframe width="1903" height="792" src="https://www.youtube.com/embed/fBBxHxE78r8" title="โครงการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม rev6" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

video วีดีทัศน์ + ดูทั้งหมด


สื่อประชาสัมพันธ์โครงการนัดพบแรงงานใหญ่ กรมการจัดหางาน