รมว.แรงงาน รับข้อสั่งการ นรม. สั่งการให้กรมการจัดหางาน กวาดล้างต่างชาติแย่งอาชีพคนไทยvideo วีดีทัศน์ + ดูทั้งหมด


สื่อประชาสัมพันธ์โครงการนัดพบแรงงานใหญ่ กรมการจัดหางาน