ประเด็นการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ

รับชมย้อนหลัง นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน ให้สัมภาษณ์ประเด็นการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ในรายการ “สะพานเชื่อมไทย” วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00-11.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ NBT