ปลดล็อกอาชีพสงวน

รับฟังย้อนหลัง.... นายสมบัติ นิเวศรัตน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ให้สัมภาษณ์ประเด็น "ปลดล็อกอาชีพสงวน" ในรายการ "เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน" ช่วงเจาะเศรษฐกิจ ออกอากาศวันที่ 15/09/60 เวลา 10.15-10.30 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย F.M.92.5 MHZ และ A.M.891 KHz