ประเด็น “พ.ร.ก.ต่างด้าว 2560 ความหวังการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว”

รับชมย้อนหลังนายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน ให้สัมภาษณ์ประเด็น “พ.ร.ก.ต่างด้าว 2560 ความหวังการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว” รายการ “สถานีความคิด” วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 ทางช่อง NBT