ประเด็น “มาตรการป้องกัน ‘ผีน้อย’ ทำงานในเกาหลีใต้” ในรายการ “เคลียร์คัด ชัดเจน”

รับชมย้อนหลัง นายไพโรจน์ โชติกเสถียร รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมสนทนาประเด็น “มาตรการป้องกัน ‘ผีน้อย’ ทำงานในเกาหลีใต้”  ในรายการ “เคลียร์คัด ชัดเจน” ทางสถานีโทรทัศน์ NBT