ให้สัมภาษณ์ประเด็น "กระทรวงแรงงาน เปิดศูนย์บริการต่อใบอนุญาตแรงงานข้ามชาติ "

นายสุวรรณ์ ดวงตา รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ให้สัมภาษณ์ประเด็น "กระทรวงแรงงาน เปิดศูนย์บริการต่อใบอนุญาตแรงงานข้ามชาติ "  ในรายการ สถานีประชาชน ทาง Thai PBS