สัมภาษณ์ประเด็น

รับชมย้อนหลัง นายสมบัติ นิเวศรัตน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน สัมภาษณ์ประเด็น "113 ชุดปฎิบัติการตรวจต่างด้าว" ในรายการ ข่าวเช้าไทยรัฐ ออกอากาศวันที่ 26 กรกฏาคม 2561