กิจกรรมประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน ANIMATION


video วีดีทัศน์ + ดูทั้งหมด


สื่อประชาสัมพันธ์โครงการนัดพบแรงงานใหญ่ กรมการจัดหางาน