นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ ประเด็น การจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2020 ทาง สวพ.FM 91 MHz

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางานสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ ประเด็นการจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2020ทาง สวพ.FM 91 MHzออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น.