สนทนา ประเด็น การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ก่อนหมดเขตวันที่ 29 กรกฎาคม 2559

ขอเชิญชมย้อนหลังนายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน คุณนุชนารถ วงศ์สม ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานบุคคล บริษัทอันดามันซีฟู๊ด จำก้ด จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมสนทนา ประเด็น "การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ก่อนหมดเขตวันที่ 29 กรกฎาคม 2559" ในรายการ "สถานีแรงงาน" ทางสถานีโทรทัศน์ NBT (ช่อง 11) วันที่ 19 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.05-13.55 น.

video วีดีทัศน์ + ดูทั้งหมด


สื่อประชาสัมพันธ์โครงการนัดพบแรงงานใหญ่ กรมการจัดหางาน