กระทรวงแรงงานเปิดศูนย์จัดหางาน นำร่องหางานให้ทำแล้ว 320 คน

กระทรวงแรงงานเปิดศูนย์จัดหางาน นำร่องหางานให้ทำแล้ว 320 คน

video วีดีทัศน์ + ดูทั้งหมด


สื่อประชาสัมพันธ์โครงการนัดพบแรงงานใหญ่ กรมการจัดหางาน