ประเด็น แจ้งต่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว เมียนมา ลาว กัมพูชา

นายเชิดศักดิ์ วิสุทธิกุล  ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน  ให้สัมภาษณ์ ในรายการ “โชว์ข่าวเช้านี้”   ประเด็น “แจ้งต่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว  เมียนมา ลาว กัมพูชา”   เผยแพร่ทางช่อง PPTV

video วีดีทัศน์ + ดูทั้งหมด


สื่อประชาสัมพันธ์โครงการนัดพบแรงงานใหญ่ กรมการจัดหางาน