รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมให้การต้อนรับ สมาคมการค้าผู้ประกอบกิจการรับเหมาแรงงาน RSS

 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562  เวลา  09.00 น. ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ สมาคมการค้าผู้ประกอบกิจการรับเหมาแรงงาน เพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาข้อขัดข้องเกี่ยวกับการบริหารแรงานต่างด้าว ได้แก่ ข้อเท็จจริง ปัญหาที่เกิดขึ้น และการแก้ไขปัญหาที่ถูกวิธีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรับเหมาแรงงาน ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจให้บริการจ้างช่วงงานและความเดือดร้อนของผู้ประกอบการด้านต่างๆ โดยมีนายสุวรรณ์ ดวงตา รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม แสงสิงแก้ว ชั้น 5  อาคารกระทรวงแรงงาน