รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมให้การต้อนรับ เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ RSS

 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562  เวลา 10.00 น. ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (Migrant Working Group: MWG)  เพื่อหารือแลกเปลี่ยนสถานการณ์การบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ   โดยมีนายสุวรรณ์ ดวงตา รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม แสงสิงแก้ว ชั้น 5  อาคารกระทรวงแรงงาน