tel โทรศัพท์ : 042-613037,042-613038 email mdh@doe.go.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการเฉพาะกิจ RSS

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร

ตำแหน่งงาน นักวิชาการแรงงาน


จำนวนผู้สมัคร 312 ราย

เป็นผู้มีสิทธิทั้งหมด


รายละเอียดประกาศ


เนื่องจากสถานการณ์การระบาด Covid-19 ในจังหวัดมุกดาหาร อยู่ในภาวะเสี่ยง

การจัดสอบครั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ฯ

หากผลเป็นประการใดจะแจ้งประกาศให้ทราบ