tel โทรศัพท์ : 042-613037,042-613038 email mdh@doe.go.th

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน 5 สิงหาคม 2564 RSS

 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน  พนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน ในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ทาง www.doe.go.th/mukdahan หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป และทาง Facebook สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร