tel โทรศัพท์ : 042-613037,042-613038 email mdh@doe.go.th

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และเข้าสัมภาษณ์ วันที่ 11 สิงหาคม 2564 RSS

 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และเข้าสัมภาษณ์ วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์แรกรับและสิ้นสุดการจ้างฯ 

รายละเอียดตามประกาศ