tel โทรศัพท์ : 042-613037,042-613038 email mdh@doe.go.th

แผนที่ สถานที่สอบสมภาษณ์ฯ (ศูนย์แรกรับและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดมุกดาหาร) RSS

 

แผนที่ สถานที่สอบสมภาษณ์พนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน 

วันพุธ ที่ 11 สิงหาคม 2564

ศูนย์แรกรับและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดมุกดาหาร

89/6 ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล หลัก กม.1 ก่อนถึงหอแก้วมุกดา ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร

ศูนย์แรกรับและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดมุกดาหาร