tel โทรศัพท์ : 042-613037,042-613038 email mdh@doe.go.th

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีฯ พนักงานราชการเฉพาะกิจ RSS

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีการเลือกสรรเืพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร