tel โทรศัพท์ : 042-613037,042-613038 email mdh@doe.go.th

นัดพบแรงงาน ONLINE จัดหางานมุกดาหาร ครั้งที่2/2565 RSS

 

นัดพบแรงงาน ONLINE จัดหางานมุกดาหาร ครั้งที่2/2565

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-15.00 น.

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร

ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook Live : สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร

: รีบลงทะเบียน แจ้งความประสงค์ ทั้งนายจ้าง และคนหางาน ล่วงหน้า ครับ