รายการ ประเภท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมห้องน้ำชาย - ห้องน้ำหญิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562
การจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมทั่วไปโดยววิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
รมว.แรงงาน ลงตรวจศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service : OSS ) จ.สุราษฎร์ธานี เปิดต่ออายุแรงงานต่างด้าว
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวสารราชการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 51 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบสายสัญญาณเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายหมุดสัญญาณโทรศัพท์ เดินสายไฟ และสายแลนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
อธิบดีกรมการจัดหางาน และรองอธิบดี ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service : OSS ) กรุงเทพมหานคร เปิดต่ออายุแรงงานต่างด้าววันแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับ กัญชา ในกลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไป (สำนักงาน ป.ป.ส.)
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกจัดสถานที่และทำความสะอาด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
บิ๊กป้อม ลงพื้นที่ ไอที สแควร์ ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service : OSS ) กรุงเทพมหานคร ก่อนดีเดย์ เปิดต่ออายุแรงงานในศูนย์ฯ 10 มกราคม นี้
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมและล้างครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 9 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
รมว.แรงงานห่วงแรงงาน หลบหนีทัวร์ลักลอบทำงานเกาหลีใต้
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ชว 4750 กรุงเทพมหานคร
การจัดซื้อจัดจ้าง
 < 1 2 3 4 >  Last ›