tel โทรศัพท์ : 042-613037,042-613038 email mdh@doe.go.th

ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
ตำแหน่งงานว่าง ตุลาคม 2565
คนงานเกษตร (เพศชาย) ประเทศอิสราเอล 26กย-5ตค65
ตำแหน่งงาน เดือนกันยายน 2565
ตำแหน่งงานว่าง เดือนสิงหาคม 2565
ประชาสัมพันธ์ นัดพบแรงงานออนไลน์ 27 ก.ค.65
ตำแหน่งงานว่างเดือนกรกฎาคม2565
ตำแหน่งงานว่าง มิถุนายน 2565
รับสมัครงานฝึกงาน ญี่ปุ่น ชาย20-30 ปี 30พ.ค.-3มิ.ย.65
ตำแหน่งงานว่าง เม่ษายน 2565
เกาหลี เปิดรับสมัครแล้ว 24 มี.ค. - 28 เม.ย. นี้
ตำแหน่งงานมีนาคม2565
ตำแหน่งงานว่าง กุมภาพันธ์ 2565
ตำแหน่งงานว่าง มกราคม 2565
ตำแหน่งงานว่างธันวาคม64
ตำแหน่งงานว่าง เดือนพฤศจิกายน 2564
ตำแหน่งงานว่าง เดือนตุลาคม 2564
ตำแหน่งงานว่างเดือน กันยายน 2564
ตำแหน่งงานว่าง สิงหาคม 2564
ตำแหน่งงานว่าง เดือนกรกฎาคม 2564
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหารรับพนักงานราชการ 5 อัตรา
 1 2 >