รายการ
งบทดรองราชการมิ.ย.62
งบทดรองราชการพ.ค.62
มาตรการภายในเพื่อเป็นการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการภายในเพื่อเป็นการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตจังหวัดมุกดาหาร
ประกาศเจตจำนงสุจริตจังหวัดมุกดาหาร
วารสารข่าวประจำเดือนกรกฎาคม2562
วารสารข่าวประจำเดือนมิถุนายน2562
งบทดรองราชการมีค2562
สรุปความพึงพอใจการให้บริการครั้งที่2ปี2561
สรุปความพึงพอใจการให้บริการครั้งที่1ปี2561
งบทดลองราชการ กุมภาพันธ์ 2562
งบทดลองการปฏิบัติราชการสำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหารปี2561
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร
ประกาศค่าแรงงานขั้นต่ำ (มุกดาหาร 318.-) มีผล 1 เม.ย. 61 นี้