แนะนำศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดมุกดาหาร


ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดมุกดาหาร

สำหรับแรงงานต่างด้าวที่จ้างแบบ MOU (ตามข้อตกลงระหว่างประเทศฯ)