1 มิ.ย.63 สนง.จัดหางานจังหวัดนครนายก ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบและวางแผนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

 

          วันจันทร์ที่  1  มิถุนายน  2563  เวลา  14.00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก โดยนายพิชิต  สิงห์ทองคำ จัดหางานจังหวัดนครนายก  ร่วมกับจังหวัดนครนายกโดยนายณัฐพงศ์  ศิริชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก  นายบัญชา  เชาวรินทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก  สาธารณสุขจังหวัดนครนายก  นายอำเภอเมืองนครนายก และฝ่ายปกครองอำเภอเมืองนครนายก  ลงพื้นที่ตรวจสอบและวางแผนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19  ณ  ตลาดโรงเกลือ อำเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในมาตรการป้องกันและรองรับการท่องเที่ยวภายในจังหวัดนครนายก