18 มิ.ย.63 สำนักงานฯ ดำเนินการมอบวัสดุ/อุปกรณ์ให้แก่ผู้ผ่านการส่งเสริมการประกอบอาชีพสู้วิกฤติโควิด19

 

          วันที่  18  มิถุนายน  2563 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก โดยนายพิชิต  สิงห์ทองคำ  จัดหางานจังหวัดนครนายก  มอบหมายให้นายไชยพร พุ่มผลึก นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ ดำเนินการมอบวัสดุ/อุปกรณ์ให้แก่ผู้ผ่านการส่งเสริมการประกอบ อาชีพตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพสู้วิกฤติ COVID - 19 รุ่นที่ 1 หลักสูตร “การทำมะดันแช่อิ่ม” ณ บ้านเลขที่ 52 ม. 5 ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก  โดยมีรายการที่มอบดังนี้ 1)  เครื่อง ซีลสุญญากาศ  1 ชุด  2) ถุงซีลสุญญากาศ 2 แพ็ค  3) หม้อ เบอร์ 40  2 ใบ  4) มีดสแตนเลส 10  เล่ม 5) เขียงพลาสติก 2 อัน 6) ตะแกรงตักของสแตนเลส  2 อัน  7) กระบวยตักของสแตนเลส  2 อัน  8) โหลแก้ว  4  ใบ  9) ถังพลาสติกมีฝาปิดขนาดใหญ่  3  ใบ  10) กะละมังสแตนเลส เบอร์ 45  3 ใบ