25 มิ.ย.63ออกตรวจนายจ้าง/สถานประกอบการ ณ ตลาดโรงเกลือ ประชาสัมพันธ์งานขายของหน้าร้าน

 

          วันพฤหัสบดีที่  25  มิถุนายน 2563  เวลา 10.00 น.  สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก  โดยนายพิชิต  สิงห์ทองคำ  จัดหางานจังหวัดนครนายก  นายไชยพร พุ่มผลึก นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายปวรปรัชญ์ สีเขียว นักวิชาการแรงงาน  ออกตรวจนายจ้าง/สถานประกอบการ ณ  ตลาดโรงเกลือ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครนายก  เพื่อประชาสัมพันธ์ประกาศกรมการจัดหางาน  เรื่อง  เงื่อนไขการรับคนต่างด้าวเข้าทำงานกรรมกรและงานขายของหน้าร้าน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2563  และตรวจมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 และได้กำชับนายจ้างและแรงงานต่างด้าว ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวร้สโควิด-19 (การ์ดอย่าตก)