2 เม.ย.64 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์

 

         วันที่  2 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น.  สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก  โดยนายพิชิต  สิงห์ทองคำ  จัดหางานจังหวัดนครนายก  และเจ้าหน้าที่สำนักงาน  เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์  “ถนนสายจงรักภักดี”  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ บริเวณถนน   ทางหลวงหมายเลข 3428 และ 3052 จากสะพานมัฆวานรังสรรค์ถึงประตูทางเข้าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ระยะทาง 7 กิโลเมตร