29 เม.ย.65 ร่วมดำเนินกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดนครนายก

 

          วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.39 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก โดยนางสุนทรี วิลาทอง จัดหางานจังหวัดนครนายก และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ร่วมดำเนินกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดนครนายก ประจำปี 2565 และกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดีและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติด “แรงงานสามัคคี น้อมสดุดีองค์ราชา นำพาเศรษฐกิจไทย ร่วมใจป้องกันโควิด” ณ วัดดงละคร ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก มีนายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก  เป็นประธาน โดยมีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด ทำความสะอาดและจัดเรียงอิฐตัวหนอนลานปฏิบัติธรรม และศึกษาโครงการโคก หนอง นา โมเดล