3-4 ส.ค.65 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก ดำเนินโครงการเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ ประจำปีงบประมาณ  2565
23มิ.ย.65 นางธนพร สุวรรณโณ จัดหางานจังหวัดนครนายก เป็นวิทยากรบรรยายให้ผู้เข้ารับบริการบ้านกึ่งวิถีฯ
15 มิ.ย.65 นางธนพร สุวรรณโณ จัดหางานจังหวัดนครนายก ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการและแรงงานต่างด้าว
26-27 พ.ค.65 ดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา
18 พ.ค.65 ลงพื้นที่ปฏิบัติการสำรวจและตรวจสอบแรงงานในพื้นที่จังหวัดนครนายก เพื่อการตรวจประชาสัมพันธ์ฯ

 1 2 3 >  Last ›