17 มิ.ย.64 ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างด้าวในแคมป์คนงานก่อสร้าง จำนวน 3 แห่ง
9 มิ.ย.64 ลงตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการตามมาตรการเชิงรุกป้องกันการแพร่ระบาด
2 มิ.ย.64 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก ตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างด้าวและสถานประกอบการ
29 พ.ค.64 ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวตามมาตรการควบคุมสกัดกั้นการลักลอบเข้ามาทำงานโดยผิดกฎหมาย
7 พ.ค.64  สนง.จัดหางานจังหวัดช่วยลดรายจ่ายให้แก่ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 มอบไข่ไก่ 20 ฟอง
6 พ.ค.64 ลงตรวจสอบตลาดองครักษ์ เพื่อป้องกันและปราบปรามแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานผิดกฏหมาย

 1 2 3 >  Last ›