6 ส.ค.63  ออกตรวจบูรณาการป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดนครนายก
6 ส.ค.63 เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง/การวิเคราะห์และการสร้างอาชีพฯ
4 ส.ค.63 ออกตรวจนายจ้าง/สถานประกอบการเพื่อประชาสัมพันธ์และตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างด้าว
20 ก.ค.63 มอบวัสดุ/อุปกรณ์ให้แก่ผู้ผ่านการส่งเสริมการประกอบอาชีพสู้วิกฤติ COVID - 19 รุ่นที่ 2

 1 2 3 >  Last ›