26-27 พ.ค.65 ดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา
18 พ.ค.65 ลงพื้นที่ปฏิบัติการสำรวจและตรวจสอบแรงงานในพื้นที่จังหวัดนครนายก เพื่อการตรวจประชาสัมพันธ์ฯ
18 พ.ค.65 ลงพื้นที่ตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
26 เม.ย.65 ตรวจประชาสัมพันธ์นายจ้าง/สถานประกอบการที่ไม่ได้ดำเนินการขอต่อใบอนุญาตทำงาน ภายใน31มี.ค.65

 < 1 2 3 4 >  Last ›