ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดนครนายกเดือนมิถุนายน 2565
ตำแหน่งงานว่างต่างจังหวัดเดือนมิถุนายน 2565
วิทยาลัยนานาชาติเซนเทเรซา “รับสมัครคนพิการตำแหน่ง "พนักงานธุรการประจำห้องสมุด"
บริษัท พี ซี เอ ดี จำกัด ก่อสร้างต่อเติมอาคารศาลากลางจังหวัดนครนายก เปิดรับช่างเหล็ก,ช่างไม้,ช่างปูน,กรรมกรทั่วไป จำนวนมาก
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว และเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564