3-4 ส.ค.65 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก ดำเนินโครงการเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

 

         สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก ดำเนินโครงการเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ ประจำปีงบประมาณ  2565 หลักสูตร “การทำน้ำพริกและกล้วยม้วนทอดกรอบ” ณ โรงเรียนบ้านลาดช้าง  ตำบลบึงศาล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยมีนางธนพร สุวรรณโณ จัดหางานจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิด ในการนี้ได้บรรยายพิเศษ “การส่งเสริมการประกอบอาชีพ การจัดตั้งกลุ่มและช่องทางการตลาด การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า” และการบรรยายให้ความรู้โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ในเรื่อง “การจัดตั้งกลุ่ม” ให้กับผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 20 คน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากภาคเอกชนที่มีความรู้ ความสามารถ ด้านอาชีพ มาบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการประกอบอาชีพ พร้อมนี้ได้มอบวัสดุอุปกรณ์ให้กับผู้สำเร็จการฝึกอบรม เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป